Výrobky

Nemusíte byť odborník v každej oblasti, na to existujú špecializované spoločnosti

on 22. 2. 2023 0 Comments

Zánik s.r.o. sa nazýva likvidácia, pri ktorej sa podľa Obchodného zákonníka upravuje postup ako je pre zanikajúci subjekt možné mimosúdne sa vyrovnať v oblasti majetkových vzťahov. Právna stránka či časové obdobie tohto procesu sú náročné, pretože definitívny verdikt si vyžaduje komplexné právne a majetkové vyriešenie zanikajúcej spoločnosti.

Podpisom to všetko začína...

Zákon a právne normy určujú spôsob a povinnosti, ktoré je nevyhnutné dodržať pri likvidácii subjektu, na to nadväzuje likvidácia sro Ezmluva.sk množstvo právnych aj majetkových procesov v súvislosti s daňami a účtovníctvom, čo je pre laika dosť náročné, preto sa tejto úlohy radi zhostia odborníci. Likvidáciu s.r.o. môžete zveriť do rúk spoločnosti, ktorá sa zaoberá všetkými spomínanými činnosťami a dokáže túto nepríjemnú situáciu za vás vyriešiť rýchlo a „bezbolestne“.

Na to, aby celá likvidácia subjektu prebehla podľa zákona, dohliadne spoločnosť, ktorá kompletný proces spolu s výmazom z OR vykoná za vás a celá služba vás vyjde iba na 599,-eur. V tejto čiastke nie sú zahrnuté súdne a správne poplatky, ktoré musíte zaplatiť vy, ich výška je asi 66,-eur, mení sa podľa počtu overených podpisov. Účtovná likvidačná súvaha firmy spolu s účtovnou uzávierkou takisto nie sú zahrnuté v úkonoch, ktoré spoločnosť vyrieši za vás, musíte si ich zostaviť sami.

Prepočty a kalkulácie sú súčasťou podnikania

V cene je však zarátané zostavenie zápisnice z valného zhromaždenia, kompletný zakladateľský dokument, podanie návrhu na súd, podpisové vzory, zápisnice, oznámenia na daňový úrad či výmaz z OR a podobne. Celý postup likvidačného procesu má tri etapy, začína sa vstupom spoločnosti do likvidácie, potom prebieha samotná likvidácia a poslednou fázou je vymazanie spoločnosti z Obchodného registra.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže navrhnúť na likvidáciu majiteľ alebo ho nariadi súd, v každom prípade však dôjde k zrušeniu firmy s likvidáciou. Podľa popisovaných úkonov je jasné, že bežný človek nemusí tieto procesy zvládnuť bez problémov, preto si mnoho majiteľov objednáva služby odborníkov, ktorí zabezpečia spoľahlivú likvidáciu podľa zákona.