Výrobky

Kuzlo tantry

on 28. 2. 2023 0 Comments

Tantrizmus alebo v skrátenom a známejšom, využívanejšom pojme tantra je akási duchovná tradícia a súbor rituálov, duchovných záležitostí, filozofie, relaxácie a meditácie s výraznou orientáciou a odkazom na ďalekovýchodný budhizmus, jeho výroky, viery, pravdy, presvedčenia a spôsob života. Sú to praktiky, techniky a spirituálne dianie pochádzajúce zo starovekej Indie, ktoré sa s obľubou praktizuje dodnes naprieč dlhými tisícročiami. Je to smer, ktorý spája v sebe prvky klasických masáží, ktoré poznáme, erotických masáží, ktorých atmosféra je podmanivá a masérky krásne, mladé a zvodné, prvky už spomínaného budhizmu, ktorý hlása svetu jedinečné a čarovné posolstvá a prvky hinduizmu alebo jej menej známeho pomenovania sanátadharma, ktoré je počtom nasledovníkov a vyznávačom jedným z najrozmanitejších a kapacitami najväčších náboženstiev súčasného sveta.

žena

Doslovný preklad pojmu tantra má mnoho synoným a pomenovaní, ale najčastejšie je toto slovo prekladané ako tkať, tkanina, spleť. Poukazuje tým na to, že človek, ako jedinečná ľudská bytosť s myslením, slobodnou voľou, myšlienkami, pocitmi, spomienkami, duchovným prežívaním a silnou potrebou viery v niečo alebo niekoho, je krásnym a magickým stvorením, a že každý z nás je výnimočný vo svojej vlastnej, neopakovateľnej spleti charakteru, povahových vlastností a vnímania okolitého sveta.

tantra

Tantrizmus sa vyznačuje nahotou, teda i tantrické masáže sú charakteristické tým, že počas jej priebehu je masérka i jej klient nahý. Samozrejme, tantrické masážne programy sú orientované na spokojnosť, pohodlie, blaho, radosť a eufóriu výhradne klienta, a teda pokiaľ sa necíti pohodlne a komfortne s faktom, že má byť nahý s cudzou ženou v jednej miestnosti v šere, môže si nechať na sebe spodné priadlo, i keď tým sa pripravuje o veľmi podstatný, neprehliadnuteľný, intenzívny kus zážitku.