Výrobky

Piliere spoločnosti

on 10. 7. 2023 0 Comments

Firma Schoeller Allibert je popredná firma v oblasti výroby plastových prepraviek, kontajnerov, bedničiek a iného plastového príslušenstva slúžiaceho na transport či uskladnenie. Spoločnosť Schoeller Allibert patrí k popredným firmám na trhu aj vďaka tomu, že je jej fungovanie postavené na stabilných hodnotách, ktoré dodržiavajú zamestnanci ako aj vedenie spoločnosti. Okrem toho firme záleží na našej planéte a prírode a tak sa snaží pri výrobe stále myslieť na ekológiu a životné prostredie a nevytvárať zbytočný odpad. Preto často používa moderné vysokotechnologické metódy a druhotné suroviny pri svojej výrobe, aby čo najmenej zaťažila okolie svojou výrobou.

bedničky

Firma Schoeller Allibert si vyberá tých najlepších zamestnancov, ktorí vďaka naším hodnotám Schoellerallibert, na ktorých je firma postavená, spokojní ostávajú dlhé roku pracovníkmi spoločnosti.

Našimi hodnotami sú: Dôvera, Vlastníctvo, Plnenie sľubov

Dôvera – na to, aby spoločnosť mohla fungovať a rozvíjať sa je potrebná vzájomná dôvera. Dôvera vedenia v odbornosť a šikovnosť zamestnancov ako aj dôvera zamestnancov v čestnosť a ústretovosť vedenia a taktiež dôvera jednotlivých kolegov a tímov, ktorí pracujú spoločne na projektoch, je pre firmu jedna z najdôležitejších pilierov spoločnosti.

dôvera

Vlastníctvo – rešpektovanie osobného vlastníctva a dôležitosť každého jedného zamestnanca ako človeka, je jednou z hodnôt, na ktorých si firma Schoeller Allibert zakladá. Naši zamestnanci vlastnia poznatky a odbornosť, ktoré sú pre firmu veľmi dôležité, ktoré si firma cenní a odmeňuje. Taktiež motivuje svojich zamestnancov, pomáha im v osobnom, ale aj profesionálnom raste. Naši zamestnanci vedia, že sa s každým problémom, môžu zdôveriť vedeniu firmy.

Plnenie sľubov – vážime si každého jedného nášho zákazníka, a vždy mu sľubujeme len to, čo mu môžeme naozaj splniť. Dôležitá je nám najmä spokojnosť našich zákazníkov