Výrobky

Čistenie kanalizácie

on 7. 6. 2023 0 Comments

Všetci dobre vieme aké je dôležité udržovať vo svojich domácnostiach ale aj firemných priestoroch čistotu. To isté platí aj o našej kanalizácii. Kanalizácia slúžia na odvádzanie odpadových vôd produkovaných v domácnostiach a komerčných budovách. Je samozrejmým štandardom poskytovanie funkčných sociálnych zariadení nielen v priestoroch kuchyniek či kuchýň ale aj v priestoroch toaliet či kúpeľní. Odtok vody treba pravidelne kontrolovať. Keď zistíme zníženie prietoku a spomalenie odtekania odpadových vôd treba okamžite konať. Kým v niektorých prípadoch stačí gumený zvon, v iných treba použiť oveľa komplexnejšie riešenie. Používanie kyselín na čistenie odpadov je síce účinné ale vysoko rizikové a neekologické. Vďaka žieravým látkam ktoré chemické prípravky na čistenie odpadových rúr obsahujú ale aj produkujú svojou reakciou môžu byť zdraviu škodlivé.

neodtekajúca voda je nepríjemnou komplikáciou

Oveľa efektívnejším spôsobom ako riešiť upchaté potrubie je zavolanie odborníkov, ktorý sa tejto problematike venujú. Tí majú kvalitnú techniku a dostatočné profesionálne znalosti na to, aby si s problémom poradili aj bez použitia žieravín a iných agresívnych chemických látok. Krtkovanie je spôsob čistenia zanesených odpadových rúr pomocou vysokotlakového čerpadla. Jednoducho, rýchlo a bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a obyvateľov domácností.

odborníci vedia ako spriechodniť kanalizáciu

Takto vyškolený a odborný pracovníci dokážu nielen potrubie a kanalizáciu spriechodniť ale aj zmonitorovať jej stav a vykonať všetky kroky k tomu, aby nás stav nášho potrubia nemusel trápiť. Ak sa však stane, že použitie vysokotlakového čerpadla z nejakého dôvodu nie je možné. Na rad prichádza elektromechanické čistenie. Máte preto istotu, že o kanalizáciu bude postarané. Nie je totiž nič nepríjemnejšie ako upchatá kanalizácia napríklad v bytovom dome. Svoje teda vedia obyvatelia väčších miest, kde je takýchto foriem bývania viacero. Košice, Nitra, Bratislava, Senec – je úplne jedno v akom meste či obci sa nachádzate. Lacné krtkovanie Bratislava – je non stop služba v prípade problémov s odtokom v umývadlách, dresoch, toaletách či vaničkách.